Wikipedia er i sin natur ikke troverdig

Ordene ble satt omtrent slik sammen av Allkunnes representant på Wikipedias 10-årsjubileum i går 15. januar. Jeg hørte ikke ordene selv, da jeg dessverre ikke kunne være tilstede. Jeg har fått referert deler av debatten.

Jeg er enig.

Jeg hadde også vært like enig om setningen lød

Allkunne er i sin natur ikke troverdig.

Eller

Store norske leksikon er i sin natur ikke troverdig.

Dårlige setninger, alle tre egentlig, men det var sikkert ikke nøyaktig sånn det lød i utgangspunktet heller. Jeg tror setningen vi leter etter er:

Ethvert leksikon vil inneholde feil og mangler.

Sånn, der har vi det. Intet leksikon er feilfritt, og det er det viktig at vi er klar over. En av Wikipedias styrker er at brukerne av nettleksikonet er klar over at det ikke er feilfritt.

Det gjør at man kan finne på å sjekke kildene, som i mange tilfeller er listet under artikkelen.

Det ble visstnok også nevnt at Allkunne dropper pengekravet mot Wikipedia, noe som var en svært fornuftig avgjørelse. Det står fortsatt på allkunne.no at allkunne forsvarer opphavsrettigheten, noe som er ganske trist for et nettleksikon. Merk forskjellen: Informasjon skrevet på Wikipedia kan fritt brukes av alle og enhver, inkludert andre leksika.

I og med at Allkunne tilsynelatende dropper søksmål kommer vi vel snart til å glemme denne saken (og kanskje allkunne med). Samtidig, i et annet hjørne på nettet, dukker Norsk nettleksikon opp. Interessant nok velger også lederen for Norsk nettleksikon, som noe av det aller første hun gjør, å klage på Wikipedia:

Myndighetene har ikke tatt inn over seg at vi trenger et leksikon fordi man tror man har en erstatning i Wikipedia.

Hva har leksikonverdenen blitt til? Og så nå da, som vi har et leksikon som er mer oppdatert, bedre tilgjengelig og med flere kildehenvisninger enn noe norsk leksikon noensinne. Og attpåtil er brukerne klar over at det inneholder feil og mangler.

Gratulerer med gårsdagen, og lykke til med ti nye år Wikipedia. For Allkunnes og Norsk nettleksikons del blir jeg imponert om de varer i ti år.

4 thoughts on “Wikipedia er i sin natur ikke troverdig”

  1. Jeg forstår ikke den stadige hakkingen på redigerte oppslagsverk fra noen av Wikipedias tilhengere. Selv om ingen oppslagsverk kan bli feilfrie, er det stor forskjell på et leksikon der en kompetent redaksjon går gjennom ting før det publiseres, og ett der frivillige administratorer går gjennom stoffet i etterhånd, så langt de rekker. Anne Marit Godal klager ikke på Wikipedia, hun bare peker på denne forskjellen.
    Det går faktisk an å si “Ja, takk, begge deler.”

  2. Takk for kommentar. Beklager hakking. Jeg forstår forsåvidt heller ikke den stadige hakkingen på Wikipedia fra de andre oppslagsverkene.

    Selv om det er forskjell på “ansatt redaksjon”-leksikon og “frivillig redaksjon”-leksikon er jeg ikke overbevist om at kvalitetsforskjellene er så store som mange later til å tro. En sådan forskjell må da i det minste påvises ved hjelp av en uavhengig systematisk gjennomgang, og ikke udokumenterte påstander som stadig kommer fra flere hold.

    Jeg har ett hovedankepunkt mot Allkunne, og ett mot Norsk nettleksikons forgjenger, Store Norske Leksikon. Problemet med Allkunne, slik jeg ser det, er at de overdrevent aggressivt forsøker å opphavsrettighetsbeskytte forholdsvis enkle faktaopplysninger. Problemet med Store Norske Leksikon (igjen, slik jeg ser det), var at de satte “Kvalitetssikret”-stempel på artiklene sine, til tross for at de slett ikke alltid var helt nøyaktige. Det er så fort gjort å stole blindt på informasjon som står merket “Kvalitetssikret”.

    Det siste er jeg enig i. Det går an å si “Ja, takk, begge deler”, og jeg har ingen ting i mot at Allkunne og Norsk nettleksikon forsøker å lage gode oppslagsverk. Jeg har ikke noe tro på at de noensinne vil ta igjen Wikipedia, men det er en annen sak. Jeg håper de beviser meg feil og i tillegg fornuftig lisensierer sine artikler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *