Regne ut statistisk signifikans i regneark

Hvordan regne ut hvorvidt forskjellen mellom to uavhengige datasett med ulik varians er statistisk signifikant eller ei? Nada problem. hehe. det kan jeg si NÅ etter å ha fått 17 nye gråe hår. Jeg hadde det problemet at statistikken jeg skulle sjekke ikke inneholdt hele datasett, men jeg hadde median, standardavvik og antall observasjoner.

Finne t-verdi:

Eller i regneark:

F2=((C2-C3))/ROT(((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3))

Hvor C2 er median av X1, C3 er median av X2, D2 er standardavvik1, D3 er standardavvik2, E2 er antall observasjoner (N) 1 og E3 er antall observasjoner 2.

Finne v (frihetsgrader):

Eller i regneark:

G2=((((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3))*(((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3)))/(((D2*D2*D2*D2)/((E2*E2)*(E2-1)))+((D3*D3*D3*D3)/((E3*E3)*(E3-1))))

Heh. Mulig jeg har tatt litt av på parenteser her og der, men jeg tør ikke ta bort noen nå 😮

p i regneark da:

H2=TFORDELING(F2:F2;G2:G2;2)

Eller snarveien, kjøre t og v rett inn i TFORDELING uten å regne de ut først:

=TFORDELING(((C2-C3))/ROT(((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3));((((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3))*(((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3)))/(((D2*D2*D2*D2)/((E2*E2)*(E2-1)))+((D3*D3*D3*D3)/((E3*E3)*(E3-1))));2)

Hvis svaret du får da er mindre enn 0,05 er forskjellen i datasettene å regne for statistisk signifikant. En enda snarere snarvei:

Statistisk signifikant?
=HVIS(TFORDELING(((C2-C3))/ROT(((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3));((((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3))*(((D2*D2)/E2)+((D3*D3)/E3)))/(((D2*D2*D2*D2)/((E2*E2)*(E2-1)))+((D3*D3*D3*D3)/((E3*E3)*(E3-1))));2)<0,05;”Ja”;”Nei”)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *