Pappaleaks – multiplikasjonsnotater på avveie

Krise! Pappas superhemmelige matematikknotater om multiplikasjon (pdf) har kommet på avveie og overivrige småunger kan plutselig gange sammen all verdens tall.

Jeg tror barn helt fint kan øve på 6-gangen og 4-gangen samtidig som de øver på 64*46. Jeg tror mange barn synes det er mer spennende på den måten også. Eller å gange sammen fire med fem millioner.

Under multiplikasjon av store tall bruker jeg full notasjon, da det er mye enklere å lære seg enn at det skal være usynlige nuller der.

Det ble i hvert fall stor iver her i gården da det skulle avsløres hva som sto i de superhemmelige notatene. Så får det heller så være at matteboka ikke kommer dit på lenge.

7 thoughts on “Pappaleaks – multiplikasjonsnotater på avveie”

  1. Jeg (også pappa) har et hemmelig triks som kommer i tillegg. Fint om du ikke sprer det. Bare for pappaer:

    Hvis vi sier at alle gangerne fra fem og nedover er lette (det har du allerede vist) og at nigangern er lett med trikset, og tigangern er lett sjølsagt, og at seksgangern er ganske lett fordi det bare er å gange med fem (lett) og legge til en ekstra, så står vi igjen med ett eneste vanskelig regnestykke: 7 ganger 8.

    Og det, kjære pappaer, er 56. Det må rett og slett pugges. Men hvis man kan de andre reglene og i tillegg husker at 7 ganger 8 er 56, så er man i mål.

    Bare hyggelig.

  2. Vi vet jo vi kan skrive det som står til høyer for likhetstegne til venstre for likehetstegnet hvis vi likedan med det som står til venstre. Altså 7 * 8 = 56 eller 56 = 7 * 8 Altså 5 6 7 8 ok?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *