Internasjonale væpnede konflikter, fredslignende tilstander og sånt

Statsminister Jens Stoltenberg påstår fortsatt at Norge ikke er i krig. I folkerettslig forstand. Vi er en aktiv deltaker i en internasjonal væpnet konflikt. Javel. Han sier også i følge VG noe sånt som at han forstår at dette kalles “krig” i dagligtale.

Så hva er da forskjellen på dagligtale og folkerettslig definisjon av krig?

Dagligtale er forholdsvis enkelt. Eller nei. Det finnes visstnok flere varianter av definisjonen på krig også i dagligtale. Alt i fra “Væpnet konflikt mellom nasjoner eller folkegrupper”, som på grunn av den “eller folkegrupper” plutselig omfatter det aller meste av væpnede konflikter hvor det er mer enn Knut og Per som slåss med lommekniver. Hvis Oslo-østere plutselig angriper Oslo-vestere med tomme ølflasker og brukte dokoster og Oslo-vestere svarer med å angripe tilbake med neglefil og hårrettetenger så er det en “væpnet konflikt mellom folkegrupper”. Sært nok, og jeg håper da vi ikke får se noe sånt med det første. Dessuten er det liten tvil om at dette nok ikke ville være noen krig i folkerettslig forstand. Det finnes også andre definisjoner på krig, som for eksempel “Væpnet konflikt mellom to eller flere nasjoner”. Nuvel, nok med dagligtale – det som er interessant å finne ut av er hvorvidt vi er i “krig i folkerettslig forstand”, og hvorfor eller hvorfor ikke.

Det er ikke så lett å grave i “folkerettslig forstand”, da dette er rimelig omfattende. “Folkerettslig” betyr altså mellomstatlige rettsforhold. Og rettsforholdene mellom enkeltindivider og stater. Og rettsforhold mellom organisasjoner og stater. En god del. Kremt. La oss grave litt og gå litt tilbake. Under den ikke-internasjonale væpnede konflikten i Afghanistan var det visstnok ikke en krig, folkerettslig sett, nettopp fordi dette var en ikke-internasjonal væpnet konflikt, i motsetning til en internasjonal væpnet konflikt. Vi, og de andre deltakerne i krigen, eller den ikke-internasjonale væpnede konflikten i Afghanistan om du vil, kjempet ikke mot Afghanistan som stat. Greit nok. Likevel kaller regjeringen det for krig her, men ikke her.

Så nå da, nå som vi er en aktiv deltaker i en internasjonal væpnet konflikt, eller krig om du vil, hvor Libya er en stat på den ene siden, og vi er en del av en gjeng med stater på den andre siden. Men denne gangen er det plutselig en annen grunn til at vi ikke er i krig i folkerettslig forstand. Denne gangen er det fordi begrepet krig ble avskaffet av Genèvekonvensjonene anno 1949. I følge Barth Eide her.

Javel da, da kan vi jo definitivt legge debatten ned, for hvis begrepet “krig” ikke benyttes i folkerettslig forstand overhodet, så er vi jo så klart ikke i krig i folkerettslig forstand. Da vil vi aldri noen sinne havne i krig i folkerettslig forstand, og ei heller noen andre.

Så er det bare å sette seg ned å bla gjennom Genèvekonvensjonene anno 1949 som ligger her.  Puh. La oss ta det enkle først: Genèvekonvensjonene sier ingen steder eksplisitt at begrepet “krig” herved er utdatert og heretter skal vi kun bruke begrepet “væpnet konflikt”. Derimot sier Genèvekonvensjonene

“Unntatt de bestemmelser som skal settes i verk allerede i fredstid, skal denne konvensjon komme til anvendelse i tilfelle av erklært krig eller enhver annen væpnet konflikt som måtte oppstå mellom to eller flere av de høye kontraherende parter, selv om en av dem ikke erkjenner at det består krigstilstand.”

a) Det finnes noe som heter erklært krig (nesten aldri lengre)
b) Det finnes andre væpnede konflikter
c) Bestemmelser her gjelder selv om en av partene ikke erkjenner at det består krigstilstand (ergo er det mulig at det er krigstilstand selv om en av partene (vi) ikke erkjenner det).

Deretter benyttes begrepet “Krig” 50 ganger til. Altså 52 ganger i alt. Ikke særlig forlatt begrep altså. Begrepet “Væpnet konflikt” er benyttet kun to ganger. Mulig det er rom for tolkning her som jeg ikke henger med på. For eksemel at den som har notert ned Genèvekonvensjonene har begått rundt femti skrivefeil, og egentlig ikke har særlig peiling på hverken krig, væpnet konflikt eller folkerett.

Hva mener forsvaret? DE må vel ha greie på krig og fred og sånt? De bruker da vitterlig begrepet “Krig” flere ganger her.

Jaja. Jeg konkluderer med at antakeligvis, mens Statsministeren sitter og gumler i seg kjøttboller og poteter, og kona lurer på om han likte middagen, svarer han at

DETTE er ikke middag. Dette er middagslignende mat. Ingen har erklært denne maten for middag. Ihvertfall ikke jeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *